Opiskelija- ja oppilashuollon palvelut etäopiskelujakson aikana


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille